Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 7 són: 

67: Treballar per reduir un 40% les emissions l’any 2030 i assolir una quota de renovables superior al 35%

69: Impulsar el pla d’inversió pública i privada per desenvolupar parcs fotovoltaics i instal·lacions d’autoconsum, prioritzant la ubicació a sòls urbans

71: Crear l’Institut de l’Energia de les Illes Balears per comercialitzar energia, foment de renovables, estalvi, autoconsum i lluitar contra el canvi climàtic i la pobresa energètica.

70: Ampliar la xarxa de punts de recàrrega elèctrica per disposar-ne de mil l’any 2025.

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 7 són: 

51: Creació del laboratori d’investigació per a la Transició Energètica

73: Pla de foment de la inversió en instal·lacions d’energies renovables

78: Programa de foment de la biomassa

desc_Plans i programes.png  Plans i Programes Estratègics :

Pla d'inversions per a la transició energètica de les Illes Balears (PITEIB)