Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 4. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 4 són:

1: Estendre la xarxa educativa universal i gratuïta a l’etapa de 0 a 3 anys, d’acord amb el Pacte per a la igualtat a l’educació infantil

2: Completar el Pla d’Infraestructures Educatives per la millora i ampliació de l’oferta de places, rebaixar ràtios i reduir les aules modulars

4: Millorar i estabilitzar la plantilla docent articulant un acord d’estabilitat que garanteixi suficient oferta pública d’ocupació

5: Defensar la derogació de la LOMCE

6: Proposar una llei d’educació específica per a les Illes Balears que inclogui un finançament adequat del sistema educatiu

9: Incrementar les ajudes de material escolar i avançar cap a la gratuïtat del material escolar necessari

11: Elaborar un pla integral per ampliar l’oferta d’FP en totes les modalitats: cicles de grau mitjà i superior, centres integrats i FP dual

12a: Enfortir el sistema d’ajuts als estudiants universitaris i aplicar la gratuïtat de la primera matrícula

13: Fomentar la coeducació i impulsar una educació respectuosa amb la diversitat d’orientació sexual i la identitat de gènere

14: Fer especial esment perquè tots els professionals de la comunitat educativa rebin formació en perspectiva de gènere

124: Elaborar un Pla de millores dels equipaments culturals del Govern i reclamar inversions estatals en aquest àmbit

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 4 són: 

8c: Pla d’equipaments educatius

13: Pla de digitalització per reduir l’escletxa digital

14: Convocatòria per al sosteniment de centres de la xarxa 0-3 durant el curs 2020-2021 (xarxa pública i complementària)

118: Estratègia per a la creació de nous públics

desc_Normativa.pngLegislació/Normativa

Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics

Programa Policia Tutor de les Illes Balears

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23

Pla de retorn del talent de les Illes Balears 2018-2022

Pla estratègic per a l'educació permanent de persones adultes (2018-2023)

Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021

Programa de tractament psicològic de l’alumnat afectat per assetjament escolar