Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 3 són:

15: Seguir fomentant l’alimentació saludable i de Km 0 per als centres escolars

16: Continuar política de reforç de la xarxa sanitària pública, desenvolupar nous centres d’AP, garantint contractació de personal sanitari i ampliant cartera de serveis

18: Avançar en l’estabilitat de les plantilles sanitàries amb noves convocatòries que redueixin la interinitat dels professionals

19: Impulsar espai sociosanitari, atenció a la dependència. Desenvolupar xarxa d’atenció a la cronicitat. Centres Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses i Hospital de Felanitx

20: Desenvolupar una llei d’addiccions que regularà la ludopatia i altres malalties

23: Augmentar l’assistència bucodental de forma progressiva

25: Assegurar que cap persona malalta es queda sense la medicació necessària per raons econòmiques

27: Implantar, de forma progressiva, la gratuïtat de les vacunes recomanables

28: Revisar concerts i contractes de sanitat privada per fer ajustaments necessaris en sanitat pública: objectiu aconseguir major autonomia i menor dependència exterior

29: Reforçar l’atenció a la dependencia, residències per a majors projectades, construir més places residencials, centres de dia i activar programes de familiars cuidadors.

185: Desenvolupar Llei de drets i garanties de la persona en procés de morir. Mort digna, seguir treballant en cures pal·liatives, despenalització de la eutanàsia

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 3 són:

1: Estratègia de reforç de la seguretat sanitària

2: Elaboració de protocols de seguretat: l’IBASSAL com a instrument de coordinació en la prevenció de la COVID-19

3: Cos d’inspectors formats en la prevenció de la COVID-19

4: Aplicació mòbil de rastreig de contactes

6: Tornada segura a les escoles

7: Increment de la capacitat de diagnòstic mitjançant proves i la traçabilitat dels contagis

8a: Pla d’equipaments sanitaris

8b: Plans d’equipaments socials

11: Impuls d’una nova normativa per garantir l’augment de ràtios de professionals a residències

95: Establiment de recomanacions sanitàries i guies de salut laboral aplicades a l’àmbit turístic

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears
Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la Seguretat i Salut en el Treball

desc_Plans i programes.pngPlans i Programes Estratègics:

Pla Estratègic d'Atenció Primària 2022-2026

Pla Estratègic de Seguretat del Pacient 2019-2023

Protocol de demència del Servei de Salut de les Illes Balears

Protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears

Programa de Salut Infantoadolescent de les Illes Balears

Pla Estratègic 2016-2020. Resum executiu de l'Institut de Recerca Sanitària Illes Balears

Estratègia Social de Promoció de la Salut de les Illes Balears 2016-2026

Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023

Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021. El repte del sistema sanitari

Programa Pacient Actiu de les Illes Balears

Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* a les Illes Balears

Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Pla estratègic de l’Esport de les Illes Balears 2023

Estratègia d’alimentació saludable i vida activa 2017-2021

II Pla estratègic LGTBI i en matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere  2021-2024

Guia per a la prevenció i prmer abordatge conducta suïcida als centres educatius IB