Torna

AGENDA 2030 ODS

ODS 1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot el món

desc_AG2.jpgAcords de Governabilitat:

Les mesures alineades dels Acords de Bellver (Acords de Governabilitat) amb l'ODS 1 són:

30: Continuar desplegant el sistema de concertació de serveis socials a col·lectius vulnerables amb la xarxa d’entitats del tercer sector

31: Incrementar el pressupost dedicat a polítiques de cooperació al desenvolupament

33: Ampliar i consolidar mesures d’ingressos bàsics, ampliant el perfil de perceptors de renda social

39: Seguir treballant per eradicar la pobresa infantil

desc_PRI.jpgPacte de Reactivació:

Les mesures alineades del Pacte de Reactivació amb l'ODS 1 són:

12: Reforç dels serveis socials comunitaris (Atenció domiciliària)

desc_Normativa.pngNormativa:

Llei 5/2016, de 13 d’abril, de Renda Social Garantida
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies
Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social