Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2020-2021

08/setembre

- Adjudicació de destinacions provisionals de 8 de setembre de 2020 PDF

- Places vacants d'aquesta adjudicació PDF


12/agost

Renúncia a la plaça obtinguda en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2020-2021, segons la base 15 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de desembre de 2019:


>Tràmit (renúncia justificada SENSE RESERVA DE PLAÇA): Cos de Mestres - Cossos de Secundària


>Tràmit (renúncia justificada AMB RESERVA DE PLAÇA): Cos de Mestres - Cossos de Secundària


>Tràmit (renúncia INJUSTIFICADA): Cos de Mestres - Cossos de Secundària11/agost

Resolució de 11 d'agost de 2020, per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions Pàgina Web


10/agost

Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 10 d'agost a les 12:45h p.m. fins al 11 d'agost a les 12:45h p.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>>Accés al tràmit: Cos de Mestres - Cossos de Secundària


10/agost

Resolució de 10 d'agost de 2020, per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

  -  Llista provisional d'adjudicacions Pàgina Web

* Els funcionaris interins que hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicacions i es trobin en serveis especials ho hauran de sol·licitar per escrit a la Direcció General de Personal Docent.


10/agost

Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació d'aspirants a funcionaris interins PDF


10/agost

- Resolució de dia 10 d'agost de 2020, per la qual es fan públiques les llistes definitives d'interins admesos i exclosos, amb la puntuació assignada. PDF

- Llista definitiva d'admesos i exclosos. Pàgina Web

- Causes d'exclusió. PDF


ATENCIÓ:

El termini queda ampliat fins el dia 30 de juliol a les 10:00h a.m.

24/juliol

Tràmit de selecció de places per interins: >>>>> Accés al tràmit

AVÍS: El termini perquè els funcionaris interins puguin triar places és del dia 24 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 29 de juliol a les 10:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)


Alerta: Si us apareix el següent error Arxiu Multimedia, heu de canviar la contrasenya. Trobareu l'opció de "CANVI DE CONTRASENYA" a la pàgina web www.weib.caib.es. Una vegada fet el canvi heu d'esperar 20 minuts abans de tornar intentar fer el tràmit telemàtic de selecció de places.


24/juliol

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF
- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


21/juliol

- Resolució de dia 21 de juliol de 2020 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF


20/juliol

Resolució de 20 de juliol de 2020 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els funcionaris de carrera als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis. PDF

   - Lloc de treball suprimit PDF

   - Desplaçats per manca d'horari PDF

   - En expectativa de destinació definitiva PDF

   - Reingressats PDF

   - Destinació en comissió de serveis PDF

   - Pràctiques ajornades PDF


17/juliol

(fins dia 20 a les 14:00h)

S'obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


17/juliol

Resolució de dia 17 de juliol de 2020, per la qual es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els funcionaris de carrera als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis. PDF

   - Lloc de treball suprimit PDF

   - Desplaçats per manca d'horari PDF

   - En expectativa de destinació definitiva  PDF

   - Reingressats PDF

   - Destinació en comissió de serveis PDF

   - Pràctiques ajornadas PDF


15/juliol

i

16/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 15 de juliol a les 00.01 hores fins al 16 de juliol a les 23.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit14/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- Resolució de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2020-2021.PDF14/juliol

(actualitzat 15/07 a les 12:00h)

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF14/juliol

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d’horari.
  • Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

   b) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2020-2021.

   c) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana.   Termini per presentar les sol·licituds:

    • Per a les persones esmentades en l’apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 15 al 16 de juliol, ambdós inclosos.
    • Per a les persones esmentades en l’apartat b) i c), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 24 al 28 de juliol, ambdós inclosos.

    -