Volem REBre el que toca

Detall Notícies

El Consell de Ministres aprova el nou Règim Especial de les Illes Balears

Una part de la normativa es tramitarà com a Reial Decret Llei, mentre que l'apartat de mesures fiscals anirà com a Projecte de llei.

22/02/2019 - Text de l'Avantprojecte de llei de REIB, que inclou l'apartat de mesures fiscals.

Ressenya del Consell de Ministres de 22/02/2019

Aprovat el Règim Especial de les Illes Balears

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei i un Avantprojecte de Llei que regulen i desenvolupen el règim especial per a Balears. Totes dues normatives estableixen mesures de caràcter econòmic i fiscal, amb especial atenció a certs sectors i matèries claus a la regió, encaminades a impulsar l'activitat i a millorar la prestació de serveis als ciutadans d'aquest territori. Unes iniciatives que pretenen compensar els desequilibris generats per la insularitat d'aquesta Comunitat Autònoma. Aquest Reial decret llei compleix amb l'article 138.1 de la Constitució, que reconeix el fet insular com una circumstància que ha de ser tinguda en compte per a establir l'adequat i just equilibri econòmic entre les diverses parts del territori espanyol.

També respon a l'Estatut d'Autonomia balear, que al·ludeix al fet diferencial de la insularitat. Canàries també aplica un règim específic que té en compte la seva situació geogràfica. El seguiment de les mesures contemplades en aquesta normativa recaurà en la Comissió Mixta d'Economia i Hisenda, prevista en l'Estatut balear.

Un dels elements destacats que contempla el Reial decret llei és el Factor d'Insularitat, un instrument financer destinat a assegurar la compensació de les conseqüències econòmiques que implica el fet insular, especialment en matèria d'inversió pública. El Factor d'Insularitat s'inclourà cada any en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Tots dos governs decidiran en Comissió Mixta i cada exercici l'ús d'aquests fons que podran ser emprats per a infraestructures ferroviàries, carreteres, instal·lacions hidràuliques, beques de recerca i formació i millora de zones turístiques, entre altres. El transport és un dels elements en els quals la realitat insular té un major impacte. Per això, el Reial decret llei contempla una sèrie de mesures específiques d'actuació en aquest àmbit per a compensar aquesta situació.

En el cas del transport marítim i aeri de persones s'estableix un règim de bonificacions que arriben a aconseguir el 75% de les tarifes dels trajectes directes entre Balears i la resta del territori nacional. També s'actualitzarà el sistema de compensacions al transport aeri i marítim de mercaderies, mitjançant consignacions anuals en els Pressupostos Generals de l'Estat, que comptarà amb el seguiment d'una comissió mixta Estat-Comunitat Autònoma.

Un altre dels factors clau afectats per la insularitat és l'energètic. En aquest sentit, el Reial decret llei inclou una bateria de mesures en aquesta àrea amb l'objectiu de millorar un servei essencial per a les empreses i els ciutadans. El Consell de Ministres també ha aprovat un Avantprojecte de Llei de Règim Especial de les Illes Balears, que incorpora una sèrie d'incentius fiscals per a promoure la inversió a les illes.

Aquestes mesures, que afecten els principals impostos directes, busquen dinamitzar l'economia a la regió i compensar els inconvenients que suposa la insularitat per al desenvolupament d'una economia empresarial i industrial diversificada. Així, es permetrà a les empreses reduir fins a un 90% en la base imposable de l'Impost de Societats la part del benefici que destinin a reserva per a futures inversions en el territori. També inclou una bonificació del 10% en Societats i en IRPF per rendiments derivats de béns produïts a Illes Balears. Aquestes empreses hauran de mantenir l'ocupació i la bonificació pujarà quan creixi la seva plantilla mitjana.

 

A continuació us podeu descarregar els textes legals del REIB

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 177712 bytes - Anteproyecto Ley Régimen Especial Illes Balears.pdf

Enllaç al Butlletí Oficial de l'Estat de 23 de febrer de 2019