Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

30/01/2019

Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment per a la convocatòria i l'aprovació del Programa de competició del Pla de l'Activitat Física i Esportiva per a l'Edat Escolar de les Illes Balears

Direcció General d'Esports i Joventut


FITXA : Projecte d'ordre per la qual es regula el procediment per a la convocatòria i l’aprovació del Programa de competició del Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat Escolar de les Illes Balears


Objecte:La finalitat d’aquesta ordre es tenir una visió regulada i ordenada de les competicions esportives oficials en edat escolar a la nostra Comunitat Autònoma, especialment del suport públic que reben, de les repercussions i contribució d’aquestes en l’educació d’aquests esportistes, de la correlació valors i esport i la millora de la seva salut i qualitat de vida. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Esports i Joventut

 

Data d'inici de la tramitació: 16 de febrer de 2018

 

Fase actual de tramitació: Pendent de la redacció de la memòria justificativa d'inici 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 85 visites, però cap aportació. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del portal de Participació aquí.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

16/02/2018 Memòria de la consulta prèvia

19/02/2018 Resolució de la consulta prèvia