Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

06/06/2022

Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025

Secretaria General


FITXA: Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears  2022-2025


Objecte: Aquest Projecte aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2022-2025. Aquest pla és l ’instrument de promoció, d’ordenació i de planificació de l’activitat estadística d’interès per a la comunitat autònoma, i és el marc de col·laboració entre les institucions o entitats que integren el Sistema Estadístic de les Illes Balears (SESTIB) per dur a terme estadístiques declarades d’interès autonòmic.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General de Model Econòmic, Turisme i Treball

 

Data d'inici de la tramitació: 18 de maig de 2022

 

Fase actual de tramitació: El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes així com els Consells Insulars, els Ajuntaments, a través de la FELIB, la Universitat de les Illes Balears, els sindicats CCOO i UGT, l’associació CAEB i el Col·legi d’economistes, han pogut informar-se de l’esborrany de Decret i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. Consultau l’apartat de processos participatius.

Actualment s’està fent la valoració de les al·legacions i s’ha demanat l’ informe d’impacte de gènere.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest projecte de Decret s’ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en l’article 58 de la Llei 1/2019. Aquest tràmit ha generat 28 visites sense que s’hagi presentat cap al·legació a través del Portal de participació. Podeu veure la informació en l’històric de projectes sotmesos a informació pública que trobareu al final de la següent pàgina: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

04/06/2022 Memòria justificativa

04/06/2022 Resolució d’inici

04/06/2022 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN)

04/06/2022 Resolució del BOIB d’informació pública (PDF BOIB)

04/06/2022 Esborrany que se sotmet a informació pública o audiència