Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

01/04/2019

Decret 24/2019 pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua

Direcció general de Política Lingüística


FITXA : Decret 24/2019, de 29 de març, pel qual es modifica el Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana


Objecte: atès que des de la darrera modificació de la composició del Consell Social de la Llengua Catalana (Decret 33/2016, de 10 de juny) s’han produït canvis tant en la nostra societat com en les institucions públiques, resulta recomanable actualitzar la normativa que regula el Consell Social i en especial la composició d’aquest òrgan, a fi d’adaptar-la a la nova realitat.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Política Lingüística

 

Data d'inici de la tramitació: 12 de setembre de 2018

 

Fase actual de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern i publicat BOIB núm. 41 de 30 de març 2019

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana des del 8 fins al 29 d’agost de 2018, que ha generat 58 visites, però cap aportació. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm 122/2018, de 4 d'octubre de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç que ha generat 66 visites sense que s'hagi presentat cap aportació per aquest Portal. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

03/08/2018 Informe consulta prèvia

06/08/2018 Resolució consellera consulta pública

30/08/2018 Certificat DGPiMD consulta pública

03/09/2018 Diligències sobre aportacions telemàtiques

11/09/2018 Memòria anàlisi impacte normatiu

12/09/2018 Resolució consellera ordre inici procediment

26/09/2018 Resolució DG PL informació pública

04/10/2018 BOIB resolució DG PL informació pública

30/10/2018 Primer Esborrany de decret

02/11/2018 Certificat DGPiMD tràmit d'audiència i informació pública

16/11/2018 Diligència aportacions telemàtiques informació pública

14/01/2019 Informe aportacions

15/01/2019 Segon Esborrany de decret amb aportacions

04/03/2019 Informe Servei Jurídic

05/03/2019 Informe Secretaria General

01/04/2019 BOIB 41 de 30 de març de 2019