Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

29/06/2020

Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illa de l'Aire

Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illa de l'Aire


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de gestió de l’Illa de l’Aire, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels següents espais protegits:

- LIC/ZEPA ES0000236 Illa de l’Aire

- LIC ES5310073 Àrea Marina Punta Prima – Illa de l’Aire

Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest pla de gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 11/10/2014

 

Fase actual de tramitació:Informació pública

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


A la fase de consulta prèvia s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 58 visites a l’esmentat projecte i no s’han rebut al·legacions.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

11/10/2014 Resolució d'inici

06/11/2017 Memòria consulta prèvia

17/05/2020 Projecte de Decret Pla de Gestió Illa de l'Aire

25/06/2020 Informació pública BOIB