Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

23/09/2017

Decret pel qual es regulen els premis anuals de l'esport a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears “Esports IB”

Direcció General d'Esports i Joventut


FITXA : Decret pel qual es regulen els premis anuals de l’esport a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears “Esports IB”


Objecte: La creació dels Premis Anuals “Esports IB” com una distinció que té per objecte honorar i reconèixer l’activitat esportiva de persones, esportistes, equips, clubs, entitats relacionades en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Esports i Joventut.

 

Data d'inici de la tramitació: 13 de març de 2017

 

Fase actual de tramitació: Aprovació del  Decret 46/2017, de 22 de setembre, pel qual es regulen els premis anuals Esports IB BOIB núm. 117 de 2017


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 63 visites, però cap aportació. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 37, de 28 de març de 2017, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 40 visites sense que s'hagi presentat cap al·legació per aquest Portal. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

17/01/2017     - Resolució consulta prèvia

 

08/03/2017     - Memòria justificativa

 

13/03/2017     - Resolució de la Consellera de l'inici del decret

 

10/03/2017     - Memòria impacte normatiu

 

28/03/2017     - Primer avantprojecte de decret

 

28/04/2017     - Estudi d'al·legacions

 

31/05/2017     - Informe del servei jurídic

 

01/06/2017     - Informe de la Secretaria General

 

09/06/2017     - Avantprojecte de Decret (Definitiu)

 

01/06/2017     - Memòria anàlisi

 

23/08/2017     - Dictamen Consultiu

 

22/09/2017     - Projecte Decret aprovat per Consell de Govern

 

23/09/2017     - Decret 46/2017, de 22 de setembre, pel qual es regulen els premis anuals Esports IB BOIB núm. 117 de 2017