Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

02/08/2022

Avantprojecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l‘educació primària a les Illes Balears

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres


FITXA: Avantprojecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l‘educació primària a les Illes Balears


Objecte:

La importància dels reptes que afronta el sistema educatiu, demanda que les administracions educatives han d’establir el marc general en què s’ha de desenvolupar l’ordenació i el currículum de l’educació primària, mitjançant l’elaboració d’una norma per la qual es modernitzi el sistema educatiu tot reforçant l’equitat i la inclusió, per tal de millorar els resultats i estabilitzar el sistema.

L’objectiu del projecte és regular, mitjançant un decret, el currículum de l’educació primària a les Illes Balears que s’adapti a les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, (LOMLOE) i per la imminent aprovació del Reial decret pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació primària.

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

 

Data d'inici de la tramitació: Dia 4 de març de 2022

 

Fase actual de tramitació: El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats representatives de la comunitat educativa i els ens territorials, han pogut informar-se de l'esborrany del Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. Consultau l'apartat de processos participatius.

 

Desprès de la fase de valoració de les al·legacions presentades i d'elaboració dels informes preceptius, el Consell de Govern en la sessió de dia 1 d'agost de 2022, ha aprovat el Decret 31/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el curículum de l'educació primària a les Illes Balears, el qual s'ha publicat en el BOIB extraordinari de 2 d'agost.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, per mitjà de la web de Participació Ciutadana, que ha generat 28 visites i una aportació. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació clicant en aquest enllaç.

Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l'històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s'indica el nombre de visites i, si escau, el d'al·legacions telemàtiques.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 14/12/2021 Memòria per a la consulta pública prèvia

 15/12/2021 Resolució del conseller d'inici de la consulta pública prèvia

 14/01/2022 Certificat visites Participació Ciutadana

 03/03/2022 Memòria inici del procediment d'elaboració

 04/03/2022 Resolució d'inici del procediment

 09/03/2022 MAIN projece decret curric primària

11/03/2022  Esborrany 1 projecte decret curric primària

12/03/2022  Resolució informació Pública

 07/04/2022 Informe resposta al·legacions currículum primària

 08/04/2022 Esborrany 2 projecte decret currículum primària

 08/04/2022 MAIN 2 actualitzada

06/06/2022 Informe desprès dels informes i dictamen del CES, IBDONA, UIB, Meses sectorials d'educació, OBIA

06/06/2022 MAIN 3 actualitzada

06/06/2022 Esborrany 3 projecte decret currículum primària

28/06/2022 Informe desprès de l'informe del Consell Escolar de les Illes Balerars

28/06/2022 Esborrany 4 Projecte decret currículum primària

28/06/2022 MAIN 4  primària actualitzada

01/07/2022 MAIN 5 primària actualitzada

01/08/2022 Informe desprès del Dictàmen núm. 61/2022 del Consell Consultiu

01/08/2022 MAIN FINAL currículum primària

01/08/2022 Projecte de decret currículum primària, versió definitiva

02/08/2022 Decret 31/2022 pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balsears