Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

08/06/2023

Decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

DG de Residus i Educació Ambiental


FITXA : Decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


Objecte: Aquest decret pretén establir l’ordenació i el control de la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en especial pel que fa a les activitats de producció i gestió dels residus sanitaris per tal de prevenir riscos, tant per a les persones exposades com per a la salut pública i el medi ambient.  

Òrgan o entitat que ha tramitat l'expedient: DG de Residus i Educació Ambiental.

 

Data d'inici de la tramitació: 10 d’agost de 2018 

 

Fase actual de tramitació: Una vegada estudiades les al·legacions rebudes s’ha actualitzat la redacció del projecte de Decret pel qual es regula la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s’ha sol·licitat l’informe preceptiu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, el qual en data 3 de maig de 2023 ha emès el Dictamen 5/2023.

Actualment el projecte normatiu està pendent de l’emissió del dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Entre el dia 4 d’abril de 2017 i fins al dia 27 d’abril de 2017, es va publicar a la pàgina de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) l’enllaç a la consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret per a la gestió dels residus sanitaris a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

En conjunt, hi va haver un total de 108 visites a aquest projecte i es varen recollir 3 aportacions.

Des del 28 de setembre de 2018, i fins el 19 d’octubre de 2018, inclòs, es va publicar a la pàgina de participació pública (http://participaciociutadana.caib.es) l’enllaç al tràmit d’audiència i informació pública en l’elaboració del Projecte de Decret. Durant aquest període hi va haver 157 visites a la pàgina web i es varen formular un total de 10 al·legacions telemàtiques i 9 al·legacions pel registre d’entrada. En definitiva un total de 19 al·legacions les quals representen un total de 130 aportacions. D’aquestes aportacions, un total de 28 han estat incorporades en el text normatiu definitiu.

 

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/03/2017 Consulta prèvia en la redacció de l'elaboració del projecte

10/08/2018 Resolució d'inici

26/09/2018 Memòria d'impacte normatiu

26/09/2018 Projecte de Decret sanitaris

27/09/2018 Resolució BOIB

29/01/2019 Informe d'impacte de gènere

31/01/2019 Informe al.legacions

02/02/2019 2n. esborrany Decret Sanitaris

14/11/2019 Informe jurídic

25/05/2020 2n. informe tècnic

01/05/2020 3a. versió Decret

24/09/2020 2n. informe jurídic

04/04/2023 3er. informe tècnic

04/04/2023 4a. versió Decret

03/05/2023 Dictamen CES

26/05/2023 2a. Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu

26/05/2023 5a. versió Decret