Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/03/2019

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

DG de Recerca en Salut, Formació i Acreditació


FITXA : Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears


Objecte: establir el règim jurídic del personal investigador dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i concretament l’estructura de categories d’investigador i de la seva carrera investigadora, el procés de selecció i de contractació, el règim d’avaluació, així com els seus drets i obligacions i el règim d’extinció del contracte. 
 

Òrgan o entitat que ha iniciat i finalitzat l'expedient: Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut 

(denominació segons organigrama de la legislatura 2015-2019)
 

Data d'inici de la tramitació: 21 de juny de 2018 
 

Fase actual de tramitació: Decret aprovat pel Consell de Govern i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el 16 de març de 2019 (BOIB núm. 35).


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest projecte ha estat sotmès a consulta prèvia  i  informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 
[28/02/18] Memòria consulta previa (pdf)

[02/03/18] Resolució consulta prèvia (pdf)   

[28/11/18] Diligència (pdf)  

                  Esborrany decret (pdf)

[21/06/18] Memòria d'impacte normatiu (pdf)  

[26/06/18] Resolució BOIB (pdf)

[13/07/18] Memòria d'impacte de gènere (pdf)

[26/11/18] Informe jurídic (pdf)  

[28/11/18] Informe secretària general (pdf)  

[Novembre 2018] Esborrany decret (pdf)

[27/12/18] Dictamen CES (pdf)  

[22/01/19] Informe complementari secretaria general (pdf)

                  Esborrany decret amb modificacions CES (pdf)

[18/01/19] Esborrany decret tramés al Consell Consultiu (pdf)  

[16/03/19] BOIB Núm. 35 (pdf)