Torna

112 Illes Balears

Estat de les borses de feina A i B de gestor telefònic d'emergències del SEIB112 per a la societat mercantil pública GEIBSAU.

Estat de la borsa B