Torna

112 Illes Balears

Creació d'una borsa de supervisors del SEIB 112, amb el requisit d'anglès, per cobrir, amb caràcter temporal, les possibles necessitats de provisió urgent i llocs de treball.

BASES

SOL·LICITUD

16-12-2021- Resultat definitiu i ordre de prelació dels aspirants

24-11-2021- Resultat provisional de la fase de mèrits i ordre de prelació dels aspirants

28-10-2021- Autobarem

28-10-2021- Resultats de les entrevistes personals

08-10-2021- Llistat definitiu d'admesos i exclosos

23-09-2021- Llistat provisional d'admesos i exclosos