Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per a la selecció, amb caràcter d'interinitat, de personal laboral per cobrir un lloc de tècnic/ca jurídic/a  del SEIB 112 a temps complet, mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

BASES

22-03-2022- Llistat definitiu del procés selectiu

14-03-2022- Llistat provisional dels mèrits

07-03-2022- Autobarem

07-03-2022- Llistat dels resultats de les entrevistes personals

25-02-2022- Notes deinitives de la prova de coneixements i convocatòria a l'entrevista personal

16-02-2022- Resultats de la prova de coneixements corregida

16-02-2022- Llistat provisional del resultat de la prova de coneixements

01-02-2022- Llistat definitiu d'admesos i convocatòria de la prova de coneixements

24-01-2022- Llistat provisional d'admesos i exlosos del procés selectiu

11-01-2022- Sol·licitud de participació

11-01-2022- Llistat de candidats inscrits a la convocatòria