Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per cobrir una baixa laboral de maternitat, amb caràcter de personal laboral temporal, d’un lloc d’analista i coordinador mitjançant contracte temporal vinculat al projecte “Implantació i evolució del programa informàtic XPO” a través de la societat mercantil pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU mitjançant una oferta d’ocupació al SOIB.

BASES

SOL·LICITUD

NOU MODEL DE SOL·LICITUD (22-06-2021)

30-07-2021- Resultats definitius

22-07-2021- Resultats provisionals de la fase de mèrits

15-07-2021- Resultat de les entrevistes

15-07-2021- Autobarem

07-07-2021- Horaris de les entrevistes als candidats

07-07-2021- Llistat definitiu d'admesos i exclosos

01-07-2021- Correcció d'errades al llistat provisional d'admesos i exclosos

30-06-2021- Llistat provisional d'admesos i exclosos

22-06-2021- Nota d'aclariment del Tribunal del procés de selecció en relació amb el requisit del nivell de català

18-06-2021- Relació de candidats inscrits i termini de presentació de la sol·licitud