Torna

112 Illes Balears

L'empresa GEIBSAU obre convocatòria per a la selecció, amb caràcter d'interinitat, de personal laboral per cobrir un lloc de tècnic/ca d’explotació del SEIB 112 mitjançant una sol·licitud al Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

BASES

SOL·LICITUD

29-09-2021- Resultats definitius

15-09-2021- Resultats provisionals de la fase de mèrits

01-09-2021- Llistat definitiu de les puntuacions de l'entrevista personal

27-08-2021- Llistat definitiu d'aspirants que passen a la fase 2

23-08-2021- LListat provisional d'admesos i exclosos

10-08-2021- Relació de candidats/es inscrits/es

* Els candidats que figuren inscrits en aquest llistat disposen del termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endema a la publicació d'aquest llistat (fins el dia 17 d'agost de 2021 a les 14:00h), per a presentar la documentació (sol·licitud de participació i requisits de la Fase 1 de les Bases) a través del Registre de GEIBSAU, ubicat en el carrer Francesc Salvà i Pizà, s/n, Es Pinaret- 07141, Marratxí.