Torna

Projectes 0'7% de l'IRPF

desc_pdf.png Podeu descarregar-vos el PDF complet

ENTITAT NOM DEL PROJECTE IMPORT FINAL
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)

Atenció integral al pacient de càncer i la seva família.

155.738,46 €

 
ASSOCIACIÓ BALEAR DE FIBROSI QUÍSTICA

Atenció integral per a persones amb fibrosi quística i familiars.

15.962,10 €
 
ASSOCIACIÓ DE LLUITA ANTI-SIDA DE LES ILLESBALEARS (ALAS)

IOAPS-VIH (Informació, Orientació i Atenció PsicoSocial en VIH).

141.981,50 €
Chem-Salut. 46.353,70 €
 
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB LESIÓ MEDUL·LAR I ALTRES DISCAPACITATS FÍSIQUES (ASPAYM)

SAID (Servei d’Atenció Integral Domiciliària) i suport en l’entorn.

50715,68 €

Servei de discapacitat física i envelliment actiu.

56819,48 €

Oficina d'accessibilitat universal.

42105,46 €
 
CARITAS DIOCESANA DE IBIZA

Ocupació.

104.055,72 €

Betania, un barri de colors.

73.684,56 €

Urgència social.

80.673,38 €
 
CARITAS DIOCESANA DE MENORCA

Allotjament digne.

67.636,22 €

Programa de formació i ocupació.

60.880,36 €

Suport a necessitats d'urgència social del programa d'acció de base.

61.967,52 €
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Benestar familiar. 139.047,14 €
Prevenció de conductes violentes. 39.061,78 €
Gent gran en situació de vulnerabilitat. 18.5505,66 €
 
ALCER ILLES BALEARS Atenció integral al pacient amb malaltia renal crònica i als seus familiars. 23.781,62 €
 
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA Atenció psicoterapèutica per a nins, nines i famílies en situació de vulnerabilitat social. 69.453,36 €
 
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ Programa d’intervenció comunitària en situacions de vulnerabilitat personal i social de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies (vulnerabilitat econòmica, salut i discapacitat, solitud i sobrecàrrega). 179.034,52 €
 
APROSCOM FUNDACIÓ Servei de prevenció i acompanyament a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament en situació de risc d'abús o víctimes d’abús. 88.283,6 €
 
ASOCIACIÓN AMITICIA

Oci Esplai.

15.767,24 €

Oci Dinàmic.

30.490,40 €

Escoles estacionals.

33.184,66 €
ASOCIACIÓN ASPERGER IBIZA Y FORMENTERA Atenció integral per a persones amb síndrome d’Asperger/TEA. 145.179,82 €
 
ASOCIACIÓN BALEAR DE LA ENFERMEDAD DE ANDRADE Atenció social. 9.042,74 €
 
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO EN MALLORCA (DACESMA) Promoció de l’autonomia i suport al desplaçament. Assessorament i acompanyament a les famílies. 111.197,06 €
 
ASOCIACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE EIVISSA I FORMENTERA (ACTEF) Projecte ESVA. Espai de valoració, atenció i seguiment de nins, nines i joves d’altes capacitats. 39.338,08 €
 
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ILLES BALEARS (ADIBA) Atenció integral al pacient amb diabetis i als seus familiars. 25.315,40 €
 
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE IBIZA Y FORMENTERA (AEMIF) Atenció integral i promoció de l’autonomia personal. 72.172,56 €
Rehabilitació física per a afectats d’una malaltia neurodegenerativa o dany cerebral adquirit. 84.013,74 €
 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFAEF) Atenció integral, terapèutica, assistencial i psicosocial per a persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i les seves famílies cuidadores. Unitat de respir i taller d’inici precoç. 20.707,60 €
 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ILLES BALEARS (AMADIBA) T’ajudam a dissenyar la teva vida: un programa de suport integral a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. 15.9621,14 €
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER DE BALEARES (ASPANOB) Programa d’atenció integral per als infants i joves amb càncer i les seves famílies de les Illes Balears 14.883,58 €
 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORMENTERA (ASPANADIF) Inclusió sociolaboral amb persones amb discapacitat. 34.024,04 €
 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE IBIZA Y FORMENTERA (APNEEF)

Programa d’atenció integral per a la prevenció de situacions de vulnerabilitat, exclusió i aïllament social.

4.173,84 €

Servei d’intervenció i promoció de l’autonomia personal de persones amb necessitats especials (SIPAP).

39.043,56 €
 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA Programa de prevenció i intervenció en salut mental. 1.164,80 €
ASOCIACIÓN LA SONRISA MÉDICA Pallass@s d'hospital a les Balears. 125.022,18 €
 
ASOCIACIÓN PARA LA SALUD MENTAL GIRA-SOL Pla de millora del benestar emocional i psíquic: projecte de suport psicològic centrat en la persona amb trastorn mental i la seva família. 137.862,02 €
 
ASOCIACIÓN PITIUSA DE AYUDA A AFECTADOS DE CÁNCER (APAAC) Atenció integral per a persones afectades de càncer. 25.884,50 €
 
ASOCIACIÓN PITIUSA DE FAMILIARES PRO SALUD MENTAL Y DE NIÑOS Y NIÑAS CON AUTISMO (APFEM) Cuidant la persona que em cuida. 120.914,74 €
Vivint amb esperança. 39.330,36 €
 
ASOCIACIÓN PLATAFORMA SOCIO SANITARIA DE LAS PITIUSAS Continuïtat del programa d’activitats compensadores per a la inclusió de la discapacitat. 40.724,96 €
 
ASOCIACIÓN REHABILITACIÓN DE ACCIDENTADOS CEREBRALES (REHACER) Informació i suport a les famílies afectades per dany cerebral adquirit. 8.927,46 €
Teràpia aquàtica per a persones amb dany cerebral. 2.886,98 €
 
ASOCIACIÓN SILOÉ Hi som. Som-hi! 14.510,84 €
ASSOCIACIÓ 3 SALUT MENTAL Obertament Balears. Programa de lluita contra l’estigma per raons de salut mental. 76.194,76 €
(DES) integrades. Programa de prevenció de la conducta suïcida des del vessant sociocomunitari. 109.345,10 €
 
ASSOCIACIÓ ASPERGER BALEARES Tallers psicoeducatius i psicoafectius per a persones amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies. 26.963,02 €
 
ASSOCIACIÓ BALEAR D'ESCLERORI MÚLTIPLE (ABDEM)

Activa-T. Servei d'informació, formació i acompanyament psicosocial a persones amb esclerosi múltiple.

34.694,42 €

Guanya salut i benestar.

34.183,52 €
ASSOCIACIÓ BALEAR D'INFANTS AMB MALALTIES RARES (ABAIMAR) Atenció integral. 43.813,46 €
 
ASSOCIACIÓ BALEAR D’ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) Ajuda i suport per a persones amb ELA i el seu entorn. 17.428,90 €
 
ASSOCIACIÓ D'AJUDA AL MALALT DESPLAÇAT DE LES ILLES BALEARS (ASAMDIB) Programa integral d’acolliment i suport psicosocial al malalt desplaçat de les Illes Balears. 10.785,20€
 
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE MALALTS D'ALZHEIMER DEL MUNICIPI DE POLLENÇA (AFAMA) Punt d’atenció integral al familiar i seguiment a l’usuari. 34.858,30 €
 
ASSOCIACIÓ EL REFUGI PALMA Acollida i inserció de persones sense sostre. Refugi Pare Gaspar Aguiló. 118.637,34 €
ASSOCIACIÓ ESTEL DE LLEVANT L’Estel t’apropa a la salut mental. 43.299,60€
L'Estel familiar. 34.892,88 €
 
ASSOCIACIÓ PA I MEL Programa d’acollida i prestacions econòmiques. 52.986,16 €
Tamagad 2023-2024. 60.156,52 €
 
ASSOCIACIÓ PASTORAL PENITENCIARIA Pis d'acollida. Permisos Penitenciaris. 9.468,54 €
 
ASSOCIACIÓ PRODIS Activitats d’oci i temps lliure per a persones amb discapacitat. 9.880,94 €
 
BEN AMICS-ASSOCIACIÓ LGTBI DE LES ILLES BALEARS Servei d’orientació, informació i sensibilització per a infants i joves (SOIS). 6.8526,50 €
 
CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA

Distribució d'aliments.

106.851,26 €

Labora.

50.599,04 €

Vincles.

142.865,24 €
CENTRO MATER MISERICORDIAE-FRANCISCANAS HIJAS DE LA MISERICORDIA

Programa d’envelliment actiu i salut.

26.894,52 €

Programa d’oci i voluntariat.

39.446,60 €
 
COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT Servei d’atenció directa dins l’àmbit de la discapacitat. 14.968,44 €
ESPIRAL-ENTITAT PRESTADORA DE SERVEIS A LA JOVENTUT Programa OBERT. Atenció infància i família. 66.393,76 €
FEDERACIÓ D'ENTITATS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA BALEAR (FEIAB) Formació per a la inserció laboral de joves que han tingut mesura de protecció. 17.313,72 €
FEDERACIÓ PREDIF ILLES BALEARS CEO. Dins d'iniciativa social. 40.587,04 €
SINEREM. Sinergies per a l’ocupació. 60.132,84 €
 
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB) Servei integral d’atenció i assessorament a persones sordes i al seu entorn sociofamiliar. 138.613,60 €
 
FUNDACIÓ DEIXALLES Itineraris prelaborals. 198.447,90 €
 
FUNDACIÓ EMBAT Servei accessible. 35.179,44 €
FUNDACIÓ ES GARROVER Programa de famílies. 27.871,22 €
 
FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET Portal obert. 23.172,58 €
Espai solidari. 34.907,18 €
 
FUNDACIÓ PATRONAT OBRER DE SANT JOSEP

Servei d’atenció a la infància (SeDAI).

56.938,66 €

Pis tutelat.

17.943,48 €
FUNDACIÓ PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES D'EDUCACIÓ EN L’ESPLAI

Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable: reforç educatiu i activitats socioeducatives durant el curs escolar.

89.456,86 €

MCECC–Mallorca i Menorca, la federació de Clubs d’Esplai.

12.942,26 €

Atenció a la infància i l’adolescència vulnerable a través d’activitats d’educació en el lleure.

72.525,78 €
FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS

Intervenció terapèutica.

185.505,66 €

Dispositius transversals: unitat de treball social i atenció a persones amb problemes d'addicció privades de llibertat

105.527,08 €
 
FUNDACIÓ PROJECTE JOVE Programa residencial de tractament i deshabituació d’addiccions per a persones adultes i joves. 84.690,66 €
 
FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIENCIA Grups inserció Bellver. 122.895,34 €
 
FUNDACIÓ TUTELAR DEMÀ PER A PERSONES AMB TRANSTORN MENTAL GREU Activitats complementàries del servei d'atenció tutelar. 55.134,00 €
FUNDACIÓN ADECCO Pla Família. 45.854,24 €
 
FUNDACIÓN ASPACE BALEARES Oci inclusiu i esport adaptat. 74.688,88 €
Embat. Rehabilitació, neurorehabilitació i benestar per a persones amb discapacitat. 28.495,30 €
FUNDACIÓN ASPROM CapacitadAs. 51.826,82 €
  
FUNDACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (ASPAS) Servei d'atenció sociofamiliar. 47.969,64 €
 
FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Labor E-Job. Programa d’autonomia personal i d’integració sociolaboral d’adolescents tutelats/des i joves que es trobin en situació de dificultat social. 73.450,10 €
 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE REINSERCIÓN SOCIAL (IRES) Relacions sanes. Projecte d’atenció psicològica per a la promoció de relacions de parella no violentes. 36.660,16 €
CLICK. Projecte d’acompanyament per a joves i adolescents. 45.042,46 €
Tu ho fas possible. 25.513,80 €
FUNDACIÓN NEMO Oportunitats per a les meves capacitats. 127.265,50 €
 
FUNDACIÓN RANA Prevenció i intervenció davant l’abús sexual a menors. 106.946,16 €
FUNDACIÓN TUTELAR CIAN Acompanyant el dia a dia de les persones. 111.994,24 €
 
GRUPO DE EDUCADORES DE CALLE Y TRABAJO CON MENORES DE PALMA (GREC) Centre de dia «A prop». 88.018,60 €
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL. NAÜM PROYECTO SOCIO-EDUCATIVO Programa residencial de tractament i deshabituació d’addiccions per a persones adultes i joves. 36.433,54 €
Programa d'atenció terapèutica individual i familiar. 50.754,78 €
HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR Itinerari formatiu i laboral Casal Petit. 36.756,00 €
LLAR DE LA MEMÒRIA Intervenció al servei d’estimulació cognitiva. 11.319,56 €
MÉDICOS DEL MUNDO Endavant. Inclusió social i mediació intercultural per a persones migrants. 102.126,26 €
INRED. Reducció de danys i inclusió social enfront l'exclusió severa de persones que consumeixen drogues. 52.207,12 €
Trobadors: obrint portes a les persones en exclusió severa. 40.928,04 €
 
PROVIVIENDA Suport a la integració a través de l’habitatge per a col·lectius amb dificultats. 83.985,18 €
SHAMBHALA FUNDACIÓN Depèn de tu. 69.025,36 €
SOCIEDAD COOPERATIVA FORMACIÓN OCUPACIONAL JOVENT Barris 2023-2024. 66.824,40 €
T’acompany 4.0. 17.217,90 €
 
TOTHEDUCATIU Orientació i formació per a la integració laboral de col·lectius vulnerables. 110.009,16 €
 
TREBALL SOLIDARI Foment de la regularització de persones extracomunitàries, a través de l’emprenedoria. 12.852,24 €
Programa CONFIA per a la integració de dones en situació vulnerable. 94.191,32 €