Primera tramitació 19.35 ¤
Bonificable per inici d'activitat empresarial o professional 0 ¤