Primera inscripció o habilitació 58.03 ¤
Renovacions o modificacions 29.66 ¤
Canvi de titularitat 14.19 ¤
Baixa 0 ¤
Bonificable per inici d'activitat empresarial o professional 0 ¤