- Legalització i segellament de llibres, expedició distintius i plaques identificatives 5.06 ¤