- Legalització i segellament de llibres, expedició distintius i plaques identificatives 5.12072 ¤