Primera inscripció o habilitació 58.03 ¤
Renovacions o modificacions 29.66 ¤
Canvi de titularitat 14.19 ¤
Tancament de l'activitat 0 ¤