Instal·lacions per a altres usos
Tramitació presencial a la UDIT 92.53 ¤
Bonificable per inici d'activitat empresarial o professional 0 ¤