Generació del certificat de la reparació efectuada pel taller

INSTRUCCIONS

Per generar el certificat de reparació emplenau els camps del formulari i pitjau el botó "Generau el certificat" que trobareu a la part inferior del formulari. Recordau que abans d'entregar el certificat, el titular del taller o el seu representant legal l'ha de firmar manualment.

 

TALLER

RET:

TITULAR TALLER

NIF:
Nom:

DADES DEL VEHICLE

Marca:
Tipus/Variant/Versió:
Denominació comercial:
Matrícula:

DADES DE LA INSPECCIÓ EN ITV

Informe Núm:
Estació ITV núm:

OBSERVACIONS