INFORMACIÓ PÚBLICA SERVEI DE MINES

La documentació, que correspon als projectes en fase d'informació pública, amb cita prèvia, es pot consultar a:

- Direcció General de Política Industrial (Carrer Bastió d'en Sanoguera, 2 Palma).

- Delegació Menorca (C/ de Bajolí, núm. 40 Polígon Maó).

- Delegació Eivissa (Av. d'Espanya, núm. 49, 2a planta Eivissa).

També es poden formular, per duplicat, les al·legacions que es considerin pertinents fins a la data de fi del termini d'al·legacions.

 

Núm explotació

Nom

Data fi termini al·legacions

Descripció

Expedient

Ref. CMAIB

Dades Tècniques

Descarregar