Sede Electrónica

PLANS ESPECIALS

La Direcció General d'Emergències, com a òrgan competent en matèria d'emergències i protecció civil en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha elaborat els següents plans especials de protecció civil.

Així es dóna compliment a les disposicions que preveuen diverses lleis i normes aplicables en matèria de gestió d'emergències, com ara la Llei 2/1985, de protecció civil; el Reial decret 407/1992, norma bàsica de protecció civil; la Llei 2/1998, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears; el Decret 50/1998, pel qual s'aprova el Pla territorial de protecció civil a les Illes Balears (PLATERBAL), i d'altres que obliguen les administracions públiques competents a disposar de mecanismes de resposta adequats davant els variats tipus d'emergències que es puguin esdevenir a la nostra comunitat.

El Reial decret 407/1992, esmentat abans, ordena a les comunitats autònomes l'elaboració dels plans especials de protecció civil per afrontar com a mínim una sèrie de riscs catalogats en l'article 6. En conseqüència, la Direcció General d'Emergències ha culminat el procés d'elaboració dels següents plans especials de protecció civil, indicant-se a continuació l'entrada en vigor de cada un d'ells:

INFOBAL: Pla especial d'emergències davant el risc d'incendis forestals (1 de setembre de 2005).

INUNBAL: Pla especial de risc d'inundacions (24 de setembre de 2005).

GEOBAL: Pla especial d'emergències sísmiques a les Illes Balears (8 d'octubre de 2005).

MERPEBAL: Pla especial de risc d'accident de transport de mercaderies perilloses (15 d'octubre de 2005).

METEOBAL: Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics
adversos (18 de gener de 2007).

CAMBAL: Pla Especial de Contingència per Contaminació Accidental d'Aigües Marines de les Illes Balears (3 de desembre de 2008).

Fin de la via administrativa

No

Listado de normativas

Documentos relacionados

Trámites

X

Solicitud

Documentación

Órgano competente para la tramitación

Dirección General de Emergencias e Interior