Seu Electrònica

Aprovació dels procediments d'avaluació dels cursos de formació de les Escoles de Temps Lliure

Coordinació de la formació en l'àmbit de l'educació de temps lliure infantil i juvenil

Persones destinatàries

Escoles de Temps Lliure Infantil o Juvenil

Termini màxim per a resoldre

6 mesos

Termini màxim per a notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

-Tenir el reconeixement d'Escola de temps lliure infantil i juvenil
-Les Escoles de Temps Lliure Infantil i Juvenil hauran de presentar a la Direcció General de Joventut, per a la seva aprovació, els procediments concrets d'avaluació de l'etapa teòric-pràctica de cadascuna de les modalitats de Cursos de Monitors i Directors d'Activitats que desenvolupin.

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General d'Educació i Cultura