Seu Electrònica

Fons de cooperació local

Repartir entre els Ajuntaments de les Illes Balears la quantitat prevista anualment a la llei de pressuposts de la CAIB en concepte de Fons de Cooperació Local