Seu Electrònica

Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo

La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima

Termini màxim per a resoldre

La que senyali cadascuna de les convocatòries, amb el límit màxim de sis mesos

Termini màxim per a notificar

La que senyali cadascuna de les convocatòries, amb el límit màxim de sis mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El procediment inclou l'abonament de taxa

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Tràmits

X

Sol·licitud

Documentació

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General de Ports i Aeroports