Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Notificacions de la UAC de la Conselleria d'Educació i Universitat

Notificacions en procediments de contractació de la Conselleria d'Educació i Universitat.

Codi SIA

2085842

Persones destinatàries

Contractistes dels contractes tramitats per la Conselleria d'Educació i Universitat

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Tràmits

X

Notificacions de la UAC de la Conselleria d'Educació i Universitat

Requisits

Notificació resolució devolució fiança

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Contractació

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177760 - Fax: 971176848

(uac@sgtedu.caib.es)