Seu Electrònica

Revisió d'examen de les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo

En cas de no estar d'acord amb la qualificació realitzada pel tribunal de l'examen teòric de patró d'embarcació d'esbarjo, l'interessat té la possibilitat de sol·licitar una revisió del seu examen.

Persones destinatàries

Persones físiques

Termini màxim per a resoldre

-

Termini màxim per a notificar

-

Silenci administratiu

-

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Llista de normatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Documents relacionats

Tràmits

X

Revisió d'examen de patró d'embarcacions d'esplai

Documentació

· Instància de sol·licitud de revisió