Seu Electrònica

Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure

Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure.

Persones destinatàries

Persones amb la titulació de monitor o director d'activitats de temps lliure.

Termini màxim per a resoldre

No

Termini màxim per a notificar

No

Silenci administratiu

No

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Educació i Cultura

Documents relacionats

Tràmits

X

Sol·licitud del carnet

Presentar la documentació següent:

Documentació

- Sol·licitud del nou carnet
- Fotocòpia del DNI

Òrgan competent per tramitar-lo

Direcció General d'Educació i Cultura