Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació posterior al final de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord

Informar a l'autoritat competent que el celler ha finalitzat la verema a efectes dels controls oficials

Codi SIA

208105

Persones destinatàries

Celler que elaboren vi amb la menció "vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord"

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Finalitzada la verema el titular del celler ho comunicarà a la Direcció General

Documentació a presentar

Termini màxim

15 dies

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

SERVEI DE CONTROL I QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971177798

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional