Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració de producció vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord

Informar a l'autoritat competent de la producció de vi de l'anyada i de la procedència del raïm

Codi SIA

208051

Persones destinatàries

Cellers que han elaborat vi amb la menció "vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord"

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

A tot estirar el 30 de novembre de cada any els elaboradors de vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord han de presentar, en imprès normalitzar, davant la Direcció General, una declaració de producció de vins amb destinació a la indicació geogràfica 'Serra Tramuntana - Costa Nord', en la qual ha de constar: el volum de vi elaborat i la quantitat de raïm utilitzat, i s'hi han de detallar el viticultor, la varietat del raïm, el polígon i la parcel·la de procedència, així com les entrades de mosts i vins procedents d'altres elaboradors de vi de la terra 'Serra Tramuntana - Costa Nord'

Documentació a presentar

Termini màxim

15

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

SERVEI DE CONTROL I QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional