Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia a l'inici de la verema vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord

Informar a l'autoritat competent que el celler inicia la verema, amb l'objectiu que es puguin realitzar els controls adients

Codi SIA

208049

Persones destinatàries

Cellers que tinguin previst elaborar vi amb la menció "vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord"

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Únicament tenen dret a usar la menció "vi de la terra Serra Tramuntana - Costa Nord" els vins elaborats íntegrament amb raïms produïts a la Serra Tramuntana - Costa Nord i envasats a la zona de producció

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Abans de començar cada verema, totes les persones físiques o jurídiques que hagin d'elaborar i/o embotellar vi amb la indicació geogràfica 'Serra Tramuntana - Costa Nord' ho han de comunicar per escrit a la Direcció General

Documentació a presentar

Termini màxim

15

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

SERVEI DE CONTROL I QUALITAT AGROALIMENTÀRIA

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional