Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia a l'inici d'activitat d'elaborar o envasar vi de la terra Illes Balears

Informar a l'autoritat competent que l'operador inicia l'activitat d'elaborar o embotellar vi de la terra Illes Balears

Codi SIA

208042

Persones destinatàries

Cellers que tinguin previst elaborar o embotellar vi amb la menció "vi de la terra Illes Balears"

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Prèviament a l'inici de l'activitat, i abans de començar cada verema, totes les persones físiques o jurídiques que hagin d'elaborar i/o embotellar vi amb la indicació geogràfica 'Illes Balears' ho han de comunicar per escrit a la Direcció General

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Disposar en els registres vitivinícoles de comptes específics pel vi de la terra Illes Balears

Documentació a presentar

Termini màxim

15

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Qualitat Agroalimentària