Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Director/Gerent

Director/Gerent

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

C/ del Morer, 6. Tel.: 971713628 - Fax: 971713215

Visitar website