Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Presidenta

Presidenta

Bel Busquets

Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

C/ de Montenegro, 5. Tel.: 971176191 - Fax: 971176185

Visitar website