Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sistemes de signatura electrònica acceptats o emprats a la Seu Electrònica

Amb caràcter general, s'accepten tots els sistemes de signatura electrònica que s'adeqüin als requisits que estableix el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El certificat digital és l'únic mitjà que permet garantir tècnicament i legalment la identitat d'una persona a Internet. Es tracta d'un requisit indispensable perquè les institucions puguin oferir serveis segurs a través de la xarxa.

El principal avantatge és que disposar d'un certificat us estalviarà temps i diners quan faceu tràmits administratius per Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.

Hi ha diferents tipus de certificats digitals, en funció de la informació que conté cada un i a nom de qui s'expedeix:

  • Certificat personal, que acredita la identitat del titular.
  • Certificat de pertinença a empresa, que a més de la identitat del titular acredita la seva vinculació amb l'entitat per a la qual treballa.
  • Certificat de representant, que a més de la pertinença a l'empresa acredita també els poders de representació que té el titular.
  • Certificat de persona jurídica, que identifica una empresa o societat com a tal a l'hora de fer tràmits amb les administracions o institucions.
  • Certificat d'atributs, el qual permet identificar una qualitat, estat o situació. Aquest tipus de certificat va associat al certificat personal (p. ex. acredita que la persona titular és metge, director, casada, apoderada de, etc.).

Podeu trobar més informació sobre els certificats digitals reconeguts pel Govern de les Illes Balears en Certificació Digital.