Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Buscador

Òrgan o Servei instructor:

Govern de les Illes Balears
 • Presidència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
 • Conselleria de Presidència
 • Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
 • Conselleria d'Educació i Universitat
 • Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
 • Conselleria de Salut
 • Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
 • Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
 • Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
 • Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria
 • Secretaria General
 • Gabinet de la conselleria
 • Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral
 • Direcció General de Comerç i Empresa
 • Direcció General de Política Industrial
 • Direcció General d'Ocupació i Economia
 • Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
 • Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
 • Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
 • Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
 • Fundació Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB)
X

Materia:

X

Tipus de tràmit: