Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 a bars i restaurants

La subvenció del 100% de la compra i/o instal·lació de SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE I UN MESURADOR DE CO2, per a reduir els contagis per la COVID-19 (és necessària una inversió mínima de 450 euros i la subvenció es de un màxim de 800 euros per centre de treball sol·licitat, amb un màxim de 4 centres de treball per sol·licitud)

Codi SIA

2398897

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat.

Que siguin titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment físic a les Illes Balears (ja existent) i domicili fiscal a les Illes Balears.

A me´s han d'exercir alguna de les activitats incloses en els IAE següents:

- E671 Serveis en restaurants

- E672 Serveis en cafeteries

- E673 Serveis en cafès i bars amb o sense menjar.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19: Sol·licitud

Requisits

Sol·licitud d'ajuda dins de la franja horària assignada per la reserva de torn, per a la compra i/o instal·lació de sistemes purificació d'aire i un mesurador de CO2 per reduir els contagis per la COVID-19

Documentació a presentar

Declaració de veracitat de dades bancàries

Termini màxim

31 de juliol de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular

C/ de Montenegro, 5. Tel.: 971176600

(promocioeconomica@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional