Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'admissió en centres sostinguts amb fons públics: Accés als ensenyaments d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial per al curs 2022-2023.

L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres i als nivells de 2n cicle d'educació infantil, primària, secundària o educació especial.

També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes dels nivells indicats anteriorment que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre.

Codi SIA

2843189

Persones destinatàries

1) Alumnes que no disposen d'una plaça en un centre públic o concertat i volen obtenir-ne una en els nivells indicats.

2) Alumnes que, ja disposant d'una plaça en un centre públic o concertat en els nivells indicats, desitgen un canvi de centre.

Termini per a resoldre i notificar

Dia 22 de juny de 2021 amb la publicació de les llistes definitives

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Documents relacionats amb el procediment

 • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022
  Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual

  es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d'adscripció,

  admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als

  nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria,

  batxillerat i educació especial a les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2022-2023. Tràmit autenticat

Requisits

En cas de ja estar escolaritzat, tenir els requisits acadèmics exigits per a l'accés al curs sol·licitat.

En cas de nova incorporació, tenir l'edat exigida per a l'accés al curs sol·licitat.

Tenir un usuari CAIB/Gestib o certificació Cl@ave

Documentació a presentar

La documentació a efectes de barem (consultar els annexos 5 i 6 de la resolució) que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Termini màxim

Del 9 al 20 de maig de 2022

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es.

X

Sol·licitud admissió 2n cicle EI, EP i ESO 2022-2023. Tràmit anònim

Requisits

En cas de ja estar escolaritzat, tenir els requisits acadèmics exigits per a l'accés al curs sol·licitat.

En cas de nova incorporació, tenir l'edat exigida per a l'accés al curs sol·licitat.

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 9 al 20 de maig de 2022

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una obligació legal
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar