Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procés d'admissió de Batxillerat 2021-2022 de l'alumnat que compleix els requisits al setembre. Tràmit autenticat

L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació als estudis de Batxillerat del sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres.

També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre.

Codi SIA

2407819

Persones destinatàries

1) Alumnes que no disposen d'una plaça en un centre públic o concertat, pels estudis de Batxillerat, i volen obtenir-ne una.

2) Alumnes que, ja disposant d'una plaça de Batxillerat en un centre públic o concertat, desitgen un canvi de centre.

Termini per a resoldre i notificar

Dia 8 de setembre de 2021, amb la publicació de les llistes definitives.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Tràmits

X

Sol·licitud d'admissió de Batxillerat 2021-2022 de l'alumnat que compleix els requisits al setembre. Tràmit autenticat

Requisits

Estar pendent de la convocatòria d'examens de setembre per obtenir els requisits acadèmics exigits, o preveure que abans del 7 de setembre de 2021 es disposarà del resguard d'haver sol·licitat la corresponent homologació d'estudis estrangers.

Tenir un usuari CAIB/Gestib o certificació Cl@ave

Documentació a presentar

Termini màxim

Del 14 al 18 de juny de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 4a planta). Tel.: 971177768 - Fax: 971176905

(escolaritzacio@caib.es)

Observacions

Pot trobar tota la informació a la web http://escolaritzacio.caib.es.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una obligació legal
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar