Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud per registrar l'activitat de pesca amb l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa

El Diari de Pesca Recreativa és una aplicació mòbil que permet als usuaris que ho sol·liciten, declarar l'activitat pesquera des d'embarcació dins les reserves marines de les Illes Balears.

Per obtenir les claus d'accés a l'aplicació, cal sol·licitar-les prèviament.

Codi SIA

2277754

Persones destinatàries

Armadors i propietaris d'embarcacions que practiquin la pesca dins les següents reserves marines:

Mallorca

- Reserva Marina de la Badia de Palma

- Reserva Marina del Migjorn de Mallorca

- Reserva Marina del Freu de sa Dragonera

- Reserva Marina de l'Illa del Toro

- Reserva Marina de les Illes Malgrats

Eivissa i Formentera

- Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Recursos Marins

Tràmits

X

Sol·licitud de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació.

Practicar la pesca dins les reserves marines.

Documentació a presentar

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Recursos Marins

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Pesca i Medi Marí
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional