Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Preinscripció telemàtica al curs d' Actualització de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca i Eivissa

Preinscriure-s telemàticament al curs d' Actualització de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca que es durà a terme del 23 al 25 de febrer de 2021 en horari de 0800h a 1430h a Mallorca i de 1500h a 2130h a Eivissa.

Objectius: Proporcionar a l'alumne el curs de manteniment i actualització de la competencia complert corresponent al certificat de Formació Bàsica en Seguretat a revalidar conforme al que estableix per l'annex I de la Resolució de 21 de setembre de 2016, de la DGMM, per la que es determina el contingut i procediment d'homologació dels cursos de revalidació conforme al Conveni internacional sobre les normes de formació, titulació i guardia per la gent de mar de 1978 (STCW)

Codi SIA

2216065

Persones destinatàries

Professionals amb el certificat de Formació Bàsica en Seguretat caducat o proxim a caducar.

Termini per a resoldre i notificar

----

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- S'ha d'adjuntar OBLIGATORIAMENT el ceriticat de Formació Bàsica a l'hora de fer la preinscripció, així com totes les titulacions professionals que es vulguin fer comptar per augmentar els mèrits a l'hora de la selecció (si l'interesat alega que te alguna titulació professional i no adjunta el document al tramit telemàtic, aquesta no tendrà validessa a efectes de selecció)

- Totes les comunicacions que es facin es duran a terme per correu electrònic, es prega que revisin que s'escriu correctament a la preinscripció.

- Una vegada acabi el periode de preinscripcions, en la setmana següent al tancament, es comunicarà via e-mail als alumnes seleccionats i aquets tindràn 48 hores per confirmar la seva assitència, en cas de que no es contesti al e-mail en aquet plaç es perdrà el dret a la plaça obtinguda i aquesta serà otorgada a un alumne de reserva. Es prega estiguin pendens del correu electrònic.

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ordenació Pesquera

Tràmits

X

Preinscripció telemàtica al curs d' Actualització de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) a Mallorca i Eivissa

Requisits

- Parlar i escriure en castellà

- Ser major de 16 anys

- Saber nedar

- Tenir el certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) caducat o próxim a caducar

Documentació a presentar

Certificat de Formació Bàsica en Seguretat Marítima (STCW) caducat o próxim a caducar

Termini màxim

---

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ordenació Pesquera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Pesquera

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176847