Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Enviament telemàtic de documents

Aquesta eina permet l'enviament de documents de forma telemàtica per adjuntar-los posteriorment a un tràmit presencial de la UDIT.

Més informació (+)

L'enviament de documentació mitjançant aquesta eina no genera en cap cas un registre d'entrada ni iniciarà un tràmit. Per a la presentació genèrica de documents, i en el cas de no existir un tràmit telemàtic específic en la Seu Electrònica de la CAIB, cal fer servir el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. S'ha d'indicar com a organisme de destí la Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática de la CAIB.

Codi SIA

208111

Persones destinatàries

Tècnics titulats i inspectors d'organisme de control

Termini per a resoldre i notificar

-

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Sense taxa

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Industrial

Tràmits

X

Enviament telemàtic de documents

Requisits

Documentació a presentar

Termini màxim

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

C/ del Bastió d'en Sanoguera, 2. Tel.: 971176570 - Fax: 971176811

(uditpalma@dgindust.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Industrial

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar