Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aportacions en matèria d'innovació i digitalització en el procés participatiu per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears

Facilitar la participació ciutadana mitjançant l'aportació de propostes en matèria d'innovació i digitalització per garantir la sostenibilitat de les Illes Balears

Codi SIA

3131474

Persones destinatàries

Persones físiques residents a les Illes Balears i entitats amb seu social a les Illes Balears

Requisits

Ser residents o tenir seu social a les Illes Balears

Observacions

Les aportacions poden presentar-se de manera telemàtica a través del web http://pacteperlasostenibilitat.org/ o de manera presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre mitjançant la presentació del formulari disponible en aquesta Seu electrònica.

Aquestes seran trameses al grup de treball en matèria d'innovació i digitalització constituït en el marc del pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears per al seu anàlisi i valoració.

Una vegada finalitzat el procés l'informe de valoració de les aportacions presentades serà publicat en el web http://pacteperlasostenibilitat.org/

Òrgan Instructor

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177160

(director@dgcg.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Finalitat

Recepció i anàlisi de les propostes formulades per la ciutadania en el procés participatiu per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Les dades seran cedides als grups de treball constituïts en el marc del pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar