Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aportacions en matèria de transport terrestre en el procés participatiu per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears

Facilitar la participació ciutadana mitjançant l'aportació de propostes en matèria de transport terrestre per garantir la sostenibilitat de les Illes Balears

Codi SIA

3131476

Persones destinatàries

Persones físiques residents a les Illes Balears i entitats amb seu social a les Illes Balears

Requisits

Ser residents o tenir seu social a les Illes Balears

Observacions

Les aportacions poden presentar-se de manera telemàtica a través del web http://pacteperlasostenibilitat.org/ o de manera presencial a través de qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre mitjançant la presentació del formulari disponible en aquesta Seu electrònica.

Aquestes seran trameses al grup de treball en matèria de transport terrestre constituït en el marc del pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears de les Illes Balears per al seu anàlisi i valoració.

Una vegada finalitzat el procés l'informe de valoració de les aportacions presentades serà publicat en el web http://pacteperlasostenibilitat.org/

Òrgan Instructor

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177160

(director@dgcg.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Coordinació i Transparencia

Finalitat

Recepció i anàlisi de les propostes formulades per la ciutadania en el procés participatiu per a la sostenibilitat de les Illes Balears

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

Les dades seran cedides als grups de treball constituïts en el marc del pacte polític i social per a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar